Psykolog Århus

Velkommen til min psykologpraksis i Aarhus centrum. Mit navn er Helle Abel, og jeg er autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening.

Mit speciale ligger indenfor psykoterapi og rådgivning af unge og voksne, og jeg har særlige erfaringer og kompetencer med følgende områder:

 

 

Jeg tilbyder samtaleforløb af både kortere og længere varighed, hvor fokus for forløbet kan være behandling af angst, depression eller arbejds-/studierelateret stress.

Jeg tilbyder behandling til unge og voksne med Autismespektrumforstyrrelse, hvor fokus er selvforståelse og psykoedukation.

Jeg tilbyder skræddersyet og intensiv familiebehandling for kommuner.

Ved første samtale kan vi sammen afdække dine behov for hjælp og tilrettelægge et evt. samtaleforløb derefter.

Det centrale i min tilgang er, at du oplever, at samtalerne hjælper dig helt konkret i din hverdag. Vi evaluerer derfor løbende dit udbytte af samtalerne.

Min tilgang bygger på evidensbaserede og kvalitetssikrede metoder både i individuelle samtaler og i familiebehandling, og min terapeutiske basis er kognitiv adfærdsterapi.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og jeg vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt.